Missie en visie

Missie

Na de basisschoolperiode op IKC De Horizon heeft ieder kind een beeld van zijn of haar talenten op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. Het heeft zo vertrouwen opgebouwd in wat het kan en in wie het is. Het kind durft daarop in het Voortgezet Onderwijs verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ontwikkeling en dat van zijn omgeving.

 

Motto

“Non Scholae Sed Vitae”: Niet voor de school leren wij, maar voor het leven!

 

Visie

IKC De Horizon wil kinderen steeds uitdagen om elke dag hun best te doen om te ontdekken, spelen en leren. We willen een plek zijn waar kinderen welkom zijn en zich welkom voelen. We willen ze leren om zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen, niet alleen binnen IKC De Horizon maar ook daarbuiten.

Om elk kind zijn of haar talenten te laten ontdekken en ontwikkelen is een goede samenwerking nodig tussen kinderen, hun ouders en opvoeders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Ons uitgangspunt is dat je altijd leert en dat kinderen ook veel van elkaar leren. We kijken daarbij wat het kind kan en wil, want de motivatie neemt toe met het ervaren van succes. Wij willen samen met uw kind op zoek naar zijn “Stip op De Horizon”.

 

Dit zijn hierbij onze kernwaarden:

Persoonlijk

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen ervaringen, emoties en verhalen. Wij willen hem of haar inspireren en helpen om de eigen kwaliteiten optimaal te ontdekken en te ontwikkelen.

Ontdekken

IKC De Horizon is een ontmoetingsplaats waar uw kind de wereld verder ontdekt. Vanuit de veilige basis van het IKC ontwikkelt het zich tot een mens met een eigen identiteit. Bij het ontdekken van de wereld hoort ook het omgaan met grenzen, uitdagingen en tegenslagen.

Open

We vinden het belangrijk dat uw kind zich hier thuis voelt. En dat het zich in een goede en open sfeer kan ontwikkelen.

Zelfstandig

Zelfstandig worden vinden we erg belangrijk op ons IKC. Kinderen worden begeleid om zelfstandig te leren en te werken en daarbij  zelf oplossingen te vinden voor hun vragen en problemen.

We vinden: ieder kind mag zichzelf zijn en moet zich emotioneel vrij kunnen ontwikkelen.

 

Identiteit

Basisschool De Horizon werkt vanuit een christelijke grondslag. Alle kinderen nemen dan ook deel aan de zaken die met onze christelijke identiteit te maken hebben, zoals de dagopening, de schoolvieringen en vieringen van christelijke feesten. We staan daarbij wel open voor alle leerlingen, ongeacht hun godsdienstige of niet-godsdienstige achtergrond.

Vanuit solidariteit en respect voor de medemens wordt actief aandacht besteed aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van alle leerlingen, zodat ze  naar vermogen om kunnen gaan met hun vrijheden en verantwoordelijkheden in onze multiculturele samenleving.

 

Wat houdt de interconfessionele identiteit van onze school in?

We werken aan de volgende waarden die aan leerlingen worden meegegeven:

  • De menselijke maat staat voorop. We zien kinderen, collega’s en ouders allereerst als mens en hebben oog en oor voor elkaar;
  • Onze school is een gemeenschap. We leren met en van elkaar, komen voor elkaar op, kunnen waar nodig een stapje opzij doen voor de ander en zijn verdraagzaam;
  • Verschillen mogen er zijn. Er is ruimte voor verschillende karakters, ideeën, achtergronden, talenten en manieren om je te ontwikkelen;
  • We willen bijdragen aan een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld;
  • We werken vanuit een positief, optimistisch mens- en wereldbeeld. We hebben vertrouwen in kinderen en in elkaar en zijn vergevingsgezind.

 

IKC De Horizon

Kibeo en de basisschool staan elkaar bij, zoeken samen naar de juiste richting, bereiden beleidskeuzes voor, nemen verantwoordelijkheid, delen risico’s en zoeken daarbij naar raakvlakken vanuit de christelijke identiteit.

Het leren van en met elkaar als collega’s stellen we centraal, om zo ons onderwijs en de bedrijfsvoering te blijven verbeteren. Dat kan complex en uitdagend zijn, maar alle betrokkenen zijn bereid om bij te dragen en samen te werken.