Identiteit

Basisschool De Horizon werkt vanuit een christelijke grondslag. Alle kinderen nemen dan ook deel aan activiteiten die met de christelijke identiteit te maken hebben, zoals de dagopening, de schoolvieringen en vieringen van christelijke feesten. De school staat daarbij wel open voor alle leerlingen, ongeacht hun godsdienstige of niet-godsdienstige achtergrond. Vanuit solidariteit en respect voor de medemens wordt actief aandacht besteed aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van alle leerlingen.

De Horizon wil een school zijn waar je oog en oor hebt voor elkaar, waar je leert met en van elkaar, voor elkaar opkomt, waar je als het moet een stapje opzij kunt doen voor een ander en je verdraagzaam bent. Daarin is ruimte voor verschillende karakters, idee├źn, achtergronden, talenten en manieren om je te ontwikkelen.

Onze leerkrachten hebben vertrouwen in kinderen en in elkaar en zijn vergevingsgezind en willen zo bijdragen aan een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld.