Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd door kinderen uit groep 5 t/m 8. Van iedere groep zitten 2 kinderen in de leerlingenraad. De directeur van de school zit ook in de leerlingenraad. In de tweede week van het schooljaar zijn de verkiezingen. Kinderen die het leuk vinden om hun groep te vertegenwoordigen presenteren zich dan in hun groep en vertellen waarom zij in de leerlingenraad willen.

Wat wordt er zoal besproken in de leerlingenraad:
• De aanschaf van speelmaterialen
• Ideeën vanuit de klas of de leerlingenraad zelf.
• Bespreekpunten van het team.
• Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
• Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
• Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
• Advies en/of hulp bij allerhande festiviteiten en acties.