Schooltijden

Op de Horizon wordt gewerkt met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten (overblijven) en dus niet door de ouders opgehaald worden.

De school gaat om 8.20 uur open. Dagelijks is er een ouderinloop, waarbij je als ouder mee mag in de klas van je kind om samen aan de slag te gaan of werkjes te bekijken. Vlak voor half 9 gaat in de klas de bel als teken van afscheid nemen en opruimen, zodat de lessen om half 9 kunnen starten. Uiteraard is de inloop vrijblijvend en zal er naarmate je kind ouder wordt minder vaak gebruik van gemaakt worden. Doordat de kinderen niet allemaal tegelijk binnenkomen, maar één voor één, of in kleine groepjes heeft de leerkracht kans om ieder kind persoonlijk te begroeten. Hier hechten we veel waarde aan.

Lestijden maandag t/m vrijdag:
Alle groepen van 08.30 tot 14.00 uur