Groepen

De Horizon telt gemiddeld zo’n 115 leerlingen, die zijn verdeeld over 7 jaargroepen.

De kleuters in de gecombineerde groep 1-2 werken thematisch. Alle activiteiten die aangeboden worden passen bij het thema waarover gewerkt wordt en middels spel krijgen ze volop mogelijkheden om te ontwikkelen. De kleuters spelen, werken, zingen, tekenen en praten naar aanleiding van een verhaal, eigen belevenis of ervaring die de leerkracht hen aanbiedt. Met spelletjes en materialen leren ze in hoeken over taal, hoeveelheden, kleuren en vormen. Ook bewegen is heel belangrijk in de gymlessen en het buitenspel. De kinderen leren hierbij ook samen spelen. Wanneer de kinderen kunnen rijmen, interesse hebben voor letters en cijfers en aardig zelfstandig kunnen werken wordt de ontwikkeling van het voorbereidend lezen, rekenen en schrijven verder uitgebreid.

Vanaf groep 3 moeten ze al vrij zelfstandig een opdracht geconcentreerd kunnen uitvoeren. De overgang van spelen naar leren is voor de meeste kinderen een grote inspanning. Daarom hebben ze tot aan de herfstvakantie 3 keer in de week een extra kwartiertje buitenspel. Samen met de kleuters werken ze ook nog regelmatig in de hoeken aan hun leerdoelen en bij het buitenspel.

Groep 4 bouwt de leerstof daarna verder uit in vakgebieden zoals taal, rekenen, Engels, woordenschatonderwijs en wereldoriëntatie. Natuurlijk krijgen de kinderen ook expressievakken zoals tekenen, handvaardigheid en muziek.

Vanaf groep 5 werken de kinderen voor rekenen en spelling op een chromebook via Snappet. De andere vakgebieden krijgen ze nog wel op papier aangeboden Daarnaast werken ze per jaar aan vijf grote thema’s over de wereld. Na vier onderzoekslessen doen ze een eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig of in kleine groepjes zijn. Zo werken ze naar een gezamenlijke eindpresentatie toe.

In de bovenbouw wordt het zelfstandig werken vormgegeven, leren ze plannen, ervaren ze meer verantwoordelijkheid voor hun werk en wordt hun zelfstandigheid vergroot ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Voor het plannen van hun huiswerk gebruiken de leerlingen van groep 7 en 8 Classroom, een digitale agenda van school.