Ouderparticipatie

De school heeft regelmatig de hulp nodig van diverse ouders. Zij ondersteunen het team bij allerlei activiteiten.

Samen met ouders organiseren we activiteiten zoals de Grote Avond, schoolproject, Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, de Koningsspelen, sportdag e.d.

Voor elke activiteit is er een commissie, waarvan iemand uit het bestuur van de Activiteitencommissie samen met een leerkracht de coördinator is. Ouders kunnen bij de start van het schooljaar al aangeven bij welke activiteiten ze graag mee willen helpen. Dit kan via het aanmeldformulier dat alle ouders ontvangen en dat ook op de website te vinden is.

Behalve voor de grote activiteiten worden er o.a. ook ouders ingeschakeld bij :

• Kokkerellen
• Techniek
• Verkeerswerkgroep
• Praktisch verkeersexamen
• Hoofdluiscontrole
• Schoolfruit
• Tuinieren
• Tuinonderhoud
• Klussen

We zien de ouderhulp op school als een belangrijke schakel om voor onze leerlingen een fijne leer- en leefomgeving te creëren. Vindt u het leuk om mee te helpen bij de activiteiten van uw kind op school, meldt u dan aan!