Communicatie

Wij streven naar een goed contact tussen ouders en school. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van de kinderen. Daarom is een goede informatie-uitwisseling en een goede samenwerking erg belangrijk. Samen zijn we sterk.
In een schooljaar zijn daarvoor al vaste contactmomenten gepland:
● Kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar.
● Rapportgesprekken (2 keer per jaar) n.a.v. de rapporten van groep 1 tot en met 8.
● Voortgezet onderwijs adviesgesprekken met de ouders en leerlingen van groep 8.

Maar natuurlijk is er ook altijd gelegenheid om tussendoor een afspraak te maken.

N.B.
Het hele jaar door kunnen ouders online de resultaten van hun kind in groep 3 t/m 8 volgen op het Ouderportaal van Parro in Parnassys.

 

Het schoolnieuws verschijnt maandelijks in het infoblad en op deze website.
De leerkracht van je kind houdt je op de hoogte van klassennieuws via Parro.
Ook heeft de school een Facebookpagina voor schoolnieuwtjes.