Activiteitencommissie

De school heeft regelmatig de hulp nodig van diverse ouders. Zij ondersteunen het team bij allerlei activiteiten. Samen met ouders organiseren we activiteiten zoals de Grote Avond, schoolproject, Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, de Koningsspelen, sportdag e.d.
Voor elke activiteit is er een commissie, waarvan iemand uit het bestuur van de Activiteitencommissie samen met een leerkracht de coördinator is. Ouders kunnen bij de start van het schooljaar al aangeven bij welke activiteiten ze graag mee willen helpen. Dit kan via het aanmeldformulier dat alle ouders ontvangen en dat ook op de website te vinden is.

Behalve voor de grote activiteiten worden er o.a. ook ouders ingeschakeld bij :

• Kokkerellen
• Techniek
• Verkeerswerkgroep
• Praktisch verkeersexamen
• Hoofdluiscontrole
• Schoolfruit
• Tuinieren
• Tuinonderhoud
• Klussen

We zien de ouderhulp op school als een belangrijke schakel om voor onze leerlingen een fijne leer- en leefomgeving te creëren. Vindt u het leuk om mee te helpen bij de activiteiten van uw kind op school, meldt u dan aan!

Bijdrage voor de activiteiten overboeken:

Als u de ouderbijdrage aan de activiteitencommissie overboekt krijgt u misschien de mededeling
"Let op: dit rekeningnummer is van een persoon en staat niet op naam van activiteitencommissie"

Dit komt omdat de bank tegenwoordig controleert op naam van degene die de rekening geopend heeft.

U kunt gewoon de ouderbijdrage overboeken op naam van Activiteitencommissie en rekeningnummer NL34 INGB 0445 5941 28

 

p.s.
Als u dit ook opneemt in uw adresboek krijgt u voortaan deze melding van de bank niet meer.

 

De leden van de Activiteitencommissie:

Mw. Lidewij Dietvorst● Secretaris

Mw. Cynthia Kramer

● Penningmeester

Mw. Marlou Freijser

● Lid

Mw. Sabina v.d. Laak

● Lid

Mw. Mariëlle v. Zetten

● Lid

Mw. Diana Streyl

● Lid

Mw. Jenny Lobbezoo

● Lid

Mw. Rachelle Wagenaar-Schout

● Lid

Mw. Mandy Meijeren

● Lid