Medezeggenschapsraad

Ons E-Mailadres is mrdehorizon@outlook.com

 

De leden van de Medezeggenschapsraad:

Mw. Karin Sauter-Timmermans● Voorzitter

● Vertegenwoordiger in GMRMw. Karen Kuijpers● Secretaris

Mw. Rianne Pauwels-Bek● Lid namens de ouders

Mw. Jessica Stols● Lid namens de ouders