Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeelsleden en ouders.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen op onze school.

Daarnaast geeft de MR adviezen over onder andere de begroting, beleidsplannen en het aanpassen van het schoolreglement.

Ook op onze school is een lokale medezeggenschapsraad (MR). Deze lokale MR is een wettelijk verplicht inspraakorgaan en bestaat op onze school uit twee gekozen ouders en twee leerkrachten.

Het doel van de lokale MR is onder meer een grotere openheid van de werkwijze op school te verzorgen, een betere communicatie tussen ouders en school te bevorderen en mee te denken over allerlei zaken die de school betreffen. Voor veel schoolzaken maakt het bestuur gebruik van een advies en in sommige gevallen zelfs van instemming van deze MR.

Onze lokale MR is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Prisma Scholengroep.

Ons E-Mailadres is mr@horizon-rilland.nl

De leden van de Medezeggenschapsraad:

Vacature

>

● Voorzitter

● Vertegenwoordiger in GMRMw. Karen Kuijpers● Secretaris

Vacature

>

● Lid namens de ouders

Vacature

>

● Lid namens de ouders