Groep 4

 

Wat gaat de tijd snel, we zitten alweer in de tweede helft van groep 4.
Als je deze bijlage ontvangt zijn er al twee maanden voorbij in 2019.

Wat doen wij allemaal in groep 4:

Samenwerken:
In de klas werken wij veel samen. Samen opdrachten maken, elkaar een dictee geven, samen een oplossing zoeken.
Maar ook bij de gym: met elkaar een toren bouwen aan de hand van een voorbeeldkaart.
Dit kunnen wij op stemvolume 1 en we leren veel van elkaar. We gebruiken ook elkaars talenten, want je hoeft niet overal goed in te zijn.

Lezen met groep 8:
Iedere dag lezen we samen met groep 8. Het is lezen in groep 4 is nog best wel lastig. Iedere leerling van groep 4 heeft een maatje uit groep 8 waar mee samen gelezen wordt.
Dit is erg leuk en er wordt flink geoefend.
Na de kerstvakantie zijn we weer gewisseld van maatje.

Knutselen:
Iedere donderdagmiddag knutselen we in groep 4. Eén keer per maand hebben we techniek. We werken dan in steeds wisselende tweetallen aan 8 verschillende opdrachten. De mama’s van Lieke en Luna komen ons daar altijd bij helpen. De mama van Lieke maakt altijd een lekker recept met ons en de mama van Luna helpt met de moeilijke knutsels.

Tafels:
We zijn druk bezig met het oefenen van de tafelsommen.
Voor de tafel van 2 hadden we een leuk liedje op YouTube gevonden.
Voor de tafel van 5 heeft de juf foto’s gemaakt van de handen van de leerlingen. Wil je zien hoe onze tafel van 5 erbij hangt, kom even gezellig kijken in de klas.

Weetjes van groep 4
Wist u dat:

 • In januari het getal 40 heel belangrijk was in onze klas. Meester Alfons was 40 jaar meester en juf Daniëlle is 40 jaar geworden.
 • We om de week op maandagmorgen gaan zwemmen in Kruiningen. Soms gaan we ook wel eens 2 keer achter elkaar.
 • Er volop van de sneeuw genoten is, het plein schoonmaken was wel heel leuk.
 • Bij je verjaardag mag je 4 kaartjes uit de doos kiezen: een digitale taart maken op het bord, een spelletje doen, schrijven met de pennen van de juf en meester en nog veel meer. Eén groot feest in de klas.
 • In februari kregen we ons rapport, wat waren we die morgen stil (en een beetje zenuwachtig), iedereen mocht bij de juf komen en vertelde iets over het rapport.
 • Izel weg is uit onze klas. Ze woont nu in Turkije en gaat daar ook naar school. Dit vinden we erg jammer. Gelukkig kwam ze afscheid nemen en hadden we nog een vriendenboekje gemaakt.
 • Sterre en Dido hetzelfde jurkje hebben. Net een tweeling.
 • Tim V. altijd zijn tas op de grond legt, de juf nog een keer haar benen breekt.
 • Aiden ons ook gaat verlaten, hij gaat verhuizen naar Bergen op Zoom.
 • Als Daneel de slappe lach krijgt, we maar beter met zijn allen kunnen meelachen.
 • Joey altijd meegaat met de juf om thee te halen en dan het bordje draagt voor haar appel.
 • Tim de J. vaak achter zijn tafel staat i.p.v. op zijn stoel zit.
 • Daniel ’s morgens vroeg op school is om met de lego te spelen.
 • Kaj erg van voetballen houdt.
 • Blanka heel goed kan tekenen.
 • Kyana een puppy heeft.
 • Lieke heel netjes kan schrijven.
 • Bij de gym Luna altijd netjes haar kleding opvouwt.
 • Marit op paardrijden en voetbal zit.
 • We het heel gezellig hebben met elkaar en met elkaar hopen op een fijne tijd in groep 4.
Daniëlle Hoogesteger-Maas dhoogesteger@prisma-scholen.nl ● Groepsleerkracht groep 4 op woensdag t/m vrijdag.
Alfons Govers agovers@prisma-scholen.nl ● Plaatsvervangend directeur.
● Systeembeheerder computers.
● Groepsleerkracht groep 4 op maandag en dinsdag.