De Peutergroep

img

De Peutergroep

NAAR DE PEUTERGROEP

Je peuter op ontdekkingstocht

Je kleine dreumes wordt 2 jaar, je hebt nu een ontdekkende peuter. Peuters worden snel zelfstandiger, zijn nieuwsgierig en spelen graag met leeftijdsgenootjes. Je peuter kan nu naar de gezellig peutergroep op IKC De Horizon. Je peuter kan hier terecht vanaf 7.30. Mocht je eerder opvang nodig hebben informeer dan naar de mogelijkheden. Ook de peutergroep is elke dag geopend tot 17.30, eventueel kan je peuter tot 18.30 terecht op het kinderdagverblijf.

 

Spelenderwijs leren en groeien

Zoek jij voor je peuter een fijne opvang die geborgenheid en aandacht biedt en jouw kleintje ook voorbereidt op de basisschool? Met peuterstart van Kibeo krijgt je peuter de kans om op onderzoek uit te gaan, ervaringen op te doen en grenzen op te zoeken. Samen met vriendjes en vriendinnetjes leren én groeien ze. Samen met jou zorgen we ervoor dat je peuter zich stap voor stap ontwikkelt tot een kind dat straks klaar is voor de basisschool.

GOED VOORBEREID OP DE BASISSCHOOL

Wanneer je peuter straks vier jaar wordt en hij of zij gaat naar de basisschool, verandert er best veel.

Wanneer je kiest voor opvang van Kibeo, is de stap naar school een kleine. Op onze locatie werken we namelijk met Peuterstart, waarmee we spelenderwijs werken aan de ontwikkeling van je kind.

Wanneer je kindje naar Kibeo komt op IKC De Horizon, maakt hij of zij al heel snel een nieuw vriendje; Puk. Puk is een pop die hoort bij Peuterstart: de programma’s van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Puk  maakt allerlei herkenbare, leuke en spannende dingen mee. De thema’s van Puk sluiten aan op die van de basisschool. Daarnaast lezen we elke dag voor, dit stimuleert de taalontwikkeling en de ontwikkeling van de woordenschat.

Verder werken we nauw samen met de basisschool. Zo kan je peuter vanaf 3 jaar mee doen met de kleuters op het speelleerplein. Op het speelleerplein is er een passend aanbod dat past bij de leeftijd en ontwikkeling van je kind, spelend leren staat voorop. Ook worden er tal van gezamenlijk activiteiten georganiseerd waar je als ouder bij betrokken wordt. Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. Ook de ontwikkeling van je kind wordt gevolgd met de methode Kijk. Hierdoor weten we waaraan je kind behoefte heeft en stemmen we onze activiteiten daar op af. Deze gegevens worden overgedragen aan de basisschool. Uiteraard alleen met toestemming.