Aanmelden leerlingen

Het aanmelden van een nieuwe leerling vindt in principe plaats bij onze directeur, mw. Corina Mackloet.

Inschrijving is mogelijk vanaf de derde verjaardag van het kind. De Onderwijsinspectie heeft voor alle scholen aangegeven onder welke voorwaarden leerlingen kunnen worden toegelaten tot de school. Zo moet het kind al 4 jaar zijn om als leerling tot een school te worden toegelaten.

In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar mag uw kind in overleg met de groepsleerkracht maximaal 10 dagdelen op school komen kennismaken.

Voor alle (combinatie-)groepen geldt een maximum van 36 leerlingen. Omdat we rekening houden met tussentijdse aanmelding van leerlingen van buiten Rilland, hanteren we vanaf 34 leerlingen een wachtlijst. De regels hiervoor zijn vastgelegd in ons aannamebeleidsplan, wat op school ter inzage ligt.

Iedereen die in Nederland onderwijs volgt, wordt bij inschrijving geregistreerd met een persoonsgebonden nummer (het BSN-nummer). Scholen zijn verplicht dit onderwijsnummer te gebruiken in hun administratie.