Onderwijsinspectie

Wat zegt de Inspectie in haar rapportage over onze school: Klik op onderstaande afbeelding.