Interconfessionele commissie

Deze werkgroep vergadert ongeveer 5 x per jaar over geloofszaken binnen de school. De werkgroep bestaat uit ouders en leerkrachten met zowel een rooms-katholieke als een protestantse “achtergrond”. De werkgroep wordt begeleid door de identiteitsbegeleider van Prisma-Scholengroep, dhr. Jan Meeusen. Vanuit de R.K. parochie en de Protestante Gemeente zijn er contactpersonen aangewezen om de commissie desgewenst van extra informatie te voorzien.

 

Namens het personeel:   
PR & Communicatie:

Mw. Nicky van der Jagt-Hazeleger

 

Secretaris:

vacature

(Contactpersoon bovenschoolse identiteitscommissie )

 

Namens de ouders:   
Voorzitter en contactpersoon van PC gemeente De Levensbron:

Marjolein Bruijns

Annemieke van den Berg

E-mail: icrhorizon@outlook.com